Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Disclaimer

Disclamer

Inhoud

De inhoud van de website dient door ELMEC te worden bevestigd en wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de website te allen tijde te wijzigingen. Fouten en wijzigingen voorbehouden. ELMEC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de ELMEC website is op eigen verantwoording. ELMEC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade opgelopen door gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Copyright

De volledige inhoud van deze website is beschermd door copyright. Deze informatie mag niet worden gereproduceerd, verwerkt, gewijzigd en/of verstuurd worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ELMEC BV.

Beveiliging & Privacy

Alle relevante data zoals password en gebruikersgegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Password en gebruikersnaam worden door ELMEC verstrekt en beheerd. Omwille van veiligheidsrisico's dient u gebruikersnaam en password als vertrouwelijk te behandelen en te vermijden dat deze bekend worden aan onbevoegde personen. U bent verplicht om ongeoorloofde toegang tot de ELMEC website te verkomen en u kunt aansprakelijk worden gehouden door ELMEC voor elke schade gerelateerd aan nalatigheid in deze. ELMEC behoudt zich het recht voor te allen tijde de account te blokkeren zonder opgaaf van reden.

knop naar contactpagina

Meer informatie?

Maak nu een afspraak in ons kenniscentrum