Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
 • English (Engels)
 • Nederlands (Nederlands)

elmec logo

Veilig hijsen

Veilig hijsen

De cursus veilig hijsen oftewel veilig verplaatsen van lasten heeft als doel om operationele medewerkers te instrueren over het veilig werken met de verscheidene hijs- en hefgereedschappen die er zijn om de last aan te slaan en/of te verplaatsen. Het aanslaan of verplaatsen van lasten gebeurt meestal met een (elektrische) ketting- of staaldraadtakel.

Veilig hijsen

Doelstelling van de opleiding veilig hijsen is om de cursist:

 • Op de hoogte stellen van wet- en regelgeving betreffende hijsen en heffen;
 • Op de hoogte stellen van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen;
 • In staat zijn op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen;
 • Op de hoogte zijn van het gebruik van de verschillende hulpmiddelen;
 • In staat zijn lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging.

Theorie                                                                

 • Arbowetgeving   
 • Algemene informatie over de kraan of hijs- en hefwerktuig
 • Vakkennis
 • Dagelijks onderhoud
 • Veiligheidsvoorschriften

Praktijk

 • Dagelijks onderhoud en gebruiksklaar maken
 • Aanslaan van lasten
 • Het hijsen van lasten
 • Lasten verplaatsen met de kraan of hijs- en hefwerktuig
 • Op de werkvloer voorkomende ‘problemen’ m.b.t. hijsen en heffen

Doelgroep

Medewerkers die een kraan, takel of hijswerktuig (gaan) gebruiken. Volgens artikel 7.18 van de Arbowet mogen hijs- en hefwerktuigen enkel worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Duur van de cursus

De cursus duurt ongeveer 4 uur, waarbij eerst 2 uur theorie wordt behandeld en daarna 2 uur praktijk.

Scholingsmateriaal

Iedere deelnemer krijgt een klapper met de presentatie. Iedere deelnemer ontvangt tevens een certificaat van deelname.

Locatie van de cursus

We nodigen uw medewerkers graag uit om bij Elmec (Belfeld, Nederland) de cursus te komen volgen. Wij hebben een opleidingscentrum en een grote collectie aan verschillende soorten kettingtakels en ander scholingsmateriaal. Onze werkplaats is uitermate geschikt voor dergelijke scholingen. Uiteraard is het mogelijk om de scholing ook op uw locatie te organiseren.

 • presentatieruimte met beschikking over beamer;
 • operationele locatie waar gebruik gemaakt kan worden van een elektrische kettingtakel of staaldraadtakel;

Groepsgrootte

Het minimale aantal deelnemers is: 8.

Het streven is om één groep met deelnemers niet groter te laten zijn dan 12 personen.

Jeroen VGM-coördinator Elmec

Jeroen Triest

VGM-coördinator,
Voor service training hijsmiddelen.

+31 (0)77-373 56 60
j.triest@elmec.nl

Contact

Wim directeur Elmec

Wim Hermans

Directeur

+31 (0)77-373 56 60
w.hermans@elmec.nl

Contact

knop naar contactpagina

Meer weten?

kom in contact met onze specialisten