Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
  • English (Engels)
  • Nederlands (Nederlands)

elmec logo

Inspectie en onderhoud

Inspectie en onderhoud

Het periodieke onderhoud en/of inspectie van uw kranen en takels kan door ons, als gespecialiseerd bedrijf, op snelle en vakkundige wijze worden verricht. Deze werkzaamheden worden door ons conform de ARBO-beleidsregels, de EN-voorschriften en de bepalingen zoals gesteld in de Machinerichtlijn, uitgevoerd.

Foto inspectie en onderhoud aan kranen en takels

De frequentie van de periodieke inspectie is afhankelijk van de conditie van uw hijsinstallaties, de intensiteit van het gebruik en de gemiddelde belastingen.

Wettelijke eisen

De wet schrijft voor dat inspecties minimaal één maal per jaar moeten worden uitgevoerd door een bevoegd deskundige. Als de veiligheid erom vraagt zijn meerdere inspecties per jaar nodig. De hoeveelheid door ons uit te voeren inspecties hangt ook samen met eventuele werkzaamheden die door uw eigen medewerkers worden uitgevoerd. Dit zal uiteraard in onderling overleg worden bepaald.

Tijdens de inspectie worden alle componenten van de kraan en/of takel gecontroleerd en opgetekend in een digitaal inspectierapport via ons portaal IM-Sys dat in eigen beheer ontwikkeld. Als tijdens een inspectie een onveilige situatie wordt waargenomen, dan wordt dit onmiddellijk aan uw verantwoordelijke functionaris medegedeeld, zodat direct maatregelen kunnen worden genomen.

Inspectierapport

Na afloop ontvangt u van ons een uitvoerig inspectierapport met inventarisatie, voorzien van toelichting, eventuele aanbevelingen en actiepunten. Deze is ook in te zien via ons portaal IM-Sys. Het inspectierapport dient als bewijs aan de Arbeidsinspectie dat de kraan recentelijk gecontroleerd is. U moet dit inspectierapport op verzoek van de Arbeidsinspectie ook kunnen overleggen.

Aan de hand van dit rapport bepaalt u zelf of  verder onderhoud, revisie en/of vervanging van onderdelen moet plaatsvinden. Dit kan door uw medewerkers of door ons, in onderlinge samenwerking, worden uitgevoerd.

Hay Vostermans portret contactgegevens

Hay Vostermans

Ass. Manager service en onderhoud,
Voor al uw technische ondersteuning.

+31 (0)77-373 56 60
h.vostermans@elmec.nl

Contact

Paul Derikx portret Elmec

Paul Derikx

Manager service en onderhoud,
Voor al uw technische ondersteuning.

+31 (0)77-373 56 60
p.derikx@elmec.nl

Contact

service support en organisatie

eric cahn

Service support en organisatie specialist,
Voor al uw service support.

+31 (0)77-373 56 60
e.cahn@elmec.nl

Contact

Wim directeur Elmec

Wim Hermans

Directeur

+31 (0)77-373 56 60
w.hermans@elmec.nl

Contact

knop naar contactpagina

Meer weten?

kom in contact met onze specialisten