Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
  • English (Engels)
  • Nederlands (Nederlands)

elmec logo

Restlevensduur

Restlevensduur

Geen enkele machine, dus ook een kraan en/of takel, heeft een oneindige levensduur. Er treedt door het gebruik veroudering op en er kan bijvoorbeeld metaalmoeheid in de constructie ontstaan.

Fabrikant

De fabrikant is middels de 2006/42/EC (MRL) verplicht een onderhoudsregime op te stellen zodanig dat gevaren door normaal gebruik en slijtage worden geëlimineerd. De fabrikant is verplicht de toegelaten restlevensduur te definiëren.

Exploitant

De exploitant van het product wordt in Nederland door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht om een acceptabel veiligheidsniveau op de werkplek te garanderen. Het bepalen van een acceptabel veiligheidsniveau geschiedt d.m.v. een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bij normaal gebruik kan de exploitant d.m.v. de RI&E bepalen dat de bedrijfsvoorschriften van de machine van toepassing zijn om zo een acceptabel veiligheidsniveau bereiken.

In de bedrijfsvoorschriften voor de takel wordt verwezen naar de FEM 9.755 en de restlevensduur, ook wel Safe Working Period (SWP) genoemd. Een takel wordt normalerwijs voor een levensduur van 10 jaar ontworpen alvorens een algehele revisie vereist is. Kraanconstructies worden volgens de huidige actuele norm (NEN-EN 13001) normalerwijs ontworpen voor een aantal lastspelen dat bij het beoogde gebruik overeenkomt met een levensduur van circa 30 jaar.

Hoe kan achterhaald worden wat de status van een kraan is?

De status van de kraan kan op meerdere manieren onderzocht worden:

  • Een SWP analyse van de takel (volgens de FEM 9.755)
  • Een restlevensduuranalyse van de kraanconstructie
  • Een NDO scheurenonderzoek van de kraanconstructie
  • Het bijhouden van de doorbuiging van de kraan (mét en zonder last)
SWPLevensduurNOD scheuronderzoekDoorbuiging

Elmec kan u op alle bovenstaande punten ondersteunen!

Een kraanconstructie is ouder dan 30jaar. Wat nu?

Indien de kraan de laatste 30 jaar is gebruikt volgens het beoogde gebruik (bepaald tijdens het ontwerp 30 jaar eerder), dan is de kraanconstructie aan het einde van haar beoogde levensduur. De integriteit van constructie zou dan gecontroleerd kunnen worden om te bepalen of de kraan mogelijkerwijs nog langer dan beoogd gebruikt kan worden.

Elmec kan 2 type onderzoeken (al dan niet tegelijk) uitvoeren:

  • Door middel van een scheurenonderzoek kan er op specifieke kritieke locaties worden bepaald in welke mate scheuren aanwezig zijn en of deze een risico vormen voor de integriteit van de constructie.
  • Door middel van een jaarlijks meting van de doorbuiging (belast en onbelast) kan worden aangetoond of de kraan elastisch en/of plastisch vervormd en of dit binnen de marges gebeurt.

De onderzoeksresultaten kunnen de exploitant het vertrouwen geven om de kraan gedurende een langere periode dan de beoogde levensduur te blijven gebruiken. Elmec beveelt in dergelijke situaties wel aan om deze onderzoeken regelmatig uit te voeren.

Monitoren van restlevensduur

Mocht u als exploitant ten alle tijden op de hoogte willen blijven van de restlevensduur van de takel en de kraan dan is het mogelijk een restlevensduurmonitor op de kraan te monteren. Voor dit doeleinde heeft Elmec Crane Insight ontwikkeld.

Crane-Insight

Tot uw dienst

Indien gewenst kunnen wij u een vrijblijvende offerte toesturen voor een SWP analyse, restlevensduuranalyse van de kraanconstructie of een scheurenonderzoek. Indien u extra informatie wil ontvangen over bovenstaande onderwerpen; neemt u dan a.u.b. contact met ons op!

Gijs technisch adviseur hijs- en aandrijftechniek portret contactgegevens

Gijs Geelen

Technisch adviseur hijs- en aandrijftechniek,
Voor al uw maatwerk projecten.

+31 (0)77-308 10 92
g.geelen@elmec.nl

Contact opnemen

Marcel Janssen portret contactgegevens

Marcel Janssen

Sales Engineer NL,
die u graag bezoekt voor advies en opnames.

+31 - (0)6 103 306 51
m.janssen@elmec.nl

Contact opnemen

Marc sales engineer Elmec portret contactgegevens

Marc Dedroog

Sales Engineer B,
die u graag bezoekt voor advies en opnames.

+31 (0) 65 98 30 804
m.dedroog@elmec.be

Contact opnemen

Wim directeur Elmec

Wim Hermans

Directeur

+31 (0)77-373 56 60
w.hermans@elmec.nl

Contact

knop naar contactpagina

Meer weten?

kom in contact met onze specialisten